☰ Menu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Grafika zawierająca herb Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis kontroli w 2018 roku

 

Lp. Data Instytucja kontrolująca Zakres kontroli
1 08-12.01.2018 Konsultant Wojewódzki w zakr. ginekologii onkologicznej Sprawdzenie prawidłowości wykonywania procedur medycznych, prowadzenia dokumentacji w Kl. Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej
2 10.01.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+)
3 12.01.2018 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci
4 15.01.2018 ZPWIS w Szczecinie Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej
5 19.01.2018 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higoeniczne i zdrowotne na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci
6 19.01.2018 COKT Poltransplant Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Kontrola Kl. Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku dotycząca spełnienia: warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności jako jednostka pobierająca komórki i tkanki oraz warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na przeszczepienie komórek i tkanek
7 31.01.2018 ZPWIS w Szczecinie Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej
8 19.02.2018 PSSE w Szczecinie Przeprowadzono kontrolę szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych
9 26.02.2018 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w Kl. Neonatologii
10 06.03.2018 RCKiK w Szczecinie Zgodność praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi przez Pracownię Serologii
11 07.03.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
12 01-09.03.2018 PSSE w Szczecinie Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń w Kl. Endokrynologii. Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych oraz w Kl. Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
13 12.03.2018 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci
14 19-20.03.2018 PSSE w Szczecinie Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń oddziałów pediatrycznych
15 23.03.2018 ZPWIS w Szczecinie Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej
16 27.03.2018 ZPWIS w Szczecinie Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej
17 16.04.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola interwencyjna w związku z informacją dotyczącą złego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego Kl. Neurologii
18 20.04.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii oraz w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae oporna na karbapenemy, produkująca karbapenamazy MBL
19 20.04.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Metabolicznych i Geriatrii oraz w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Acinetobacter baumanii
20 25.04.2018 PPIS w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
21 30.04.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Pseudomonas aeruginosa o różnej wrażliwości
22 02.05.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Stenotrophomonas maltophilia
23 09-10,21.05.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Kl. Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Pseudomonas aeruginosa o różnej wrażliwości
24 21.05.2018 ZPWIS w Szczecinie Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej
25 23.05.2018 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stanu sanitarno-higienicznego obiektów służby zdrowia oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
26 12.06.2018 CMKP w Warszawie Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej w Kl. Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki
27 12.06.2018 CMKP w Warszawie Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej w Kl. Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
28 12.06.2018 CMKP w Warszawie Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej w Kl. chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
29 12.06.2018 CMKP w Warszawie Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
30 15.06.2018 CMKP w Warszawie Kontrola spełnienia przez jednostkę warunków akredytacji oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
31 19.06.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii i Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae oporna na karbapenemy, produkująca karbapenamazy MBL
32 20.06.2018 PSSE w Szczecinie Zakres przedmiotowy kontroli: szczepienie ochronne, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, procedury sanitarno-higieniczne, stan sanitarno-techniczny oraz sprawdzenie zaleceń z kontroli, z dnia 07.06.2017 zawartych w prot. nr EP-350/17, nr EP-351/17 oraz z dnia 08.06.2017 zawartych w protokole nr EP-352/17
33 21.06.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku z otrzymaniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
34 28.06.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
35 04.07.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku z otrzymaniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae ESBL(+)
36 09.07.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń nr 2,3,4 zawartych w decyzji nr PS.EP.410.11.2018 z dnia 14.05.2018r.
37 12.07.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
38 13.07.2018 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stanu sanitarno-higienicznego w Kl. Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
39 26.07.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Stenotrophomonas maltophilia
40 30.07.2018 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Kl. Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
41 30.07.-07.08.2018 Zachodniop. NFZ Realizacja i rozliczanie świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów
42 03.08.2018 ZPWIS Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej
43 11.09.2018 PSSE Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clistridium difficile produkujące toksynę A/B
44 20.09.2018 PSSE Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
45 02.10.2018 PSSE Kontrola w związku z wyizolowaniem drobnoustroju chorobotwórczego Klebsiella pneumoniae szczep oporny na karbapenemazy typu KPC u pacjenta w Kl. Hematologii
46 09.10.2018 PSSE Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku - biologiczny czynnik chorobotwórczy - Klebsiella pneumoniae szczep oporny na karbapenemazy typu KPC
47 09.10.2018 PSSE Kontrola w zakresie jakości ciepłej wody użytkowej w celu wykrycia bakterii Legionella sp.
48 11.10.2018 PSSE Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
49 18.10.2018 PSSE Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ognisko epidemiologicznego w Kl. Hematologii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
50 22.10.2018 PSSE Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
51 26.10.2018 PSSE Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clistridium difficile produkujące toksynę A/B
52 30.10.2018 Centralny Ośrodek Koordynujący Kontrola jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi
53 05.11.2018 ZPWIS w Szczecinie Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej
54 06.11.2018 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
55 26.11.2018 RCKiK Ocena gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa za okres od 08.06.2017 do 26.11.2018 oraz działalności Szpitalnego Banku Krwi
56 26.11.2018 RCKiK Kontrola Pracowni Serologii w Laboratorium "Diagnostyka" w Policach
57 14.12.2018 ZPWIS Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej
58      
59      
60      
61      
62      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławomir Rauchfleisch
(2018-01-15 10:32:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Rauchfleisch
(2018-12-21 15:31:23)
 
liczba odwiedzin: 2593486

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X