☰ Menu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Szpital poszukuje pracownika na stanowisko Referenta/Inspektora Działu AG element menu 2022-02-11 19:39:42 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne element menu 2022-02-09 19:59:26 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych element menu 2022-02-09 19:59:20 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne oraz przez ratowników medycznych element menu 2022-02-09 19:59:13 MODYFIKACJA
SPSK-1 poszukuje kandydata na stanowisko ratownika medycznego - kierowca karetki element menu 2022-02-09 19:59:02 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: chor. wewn., reumat., diabetologia, chir. ogólna, chir. onkologiczna, chir. naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, neurologia, neurologia dziecięca, neuropatologia, neonatologia, radiologia i diagnostyka obrazowa , endokiynologia, psychiatria, otolaryngologia, onkologia kliniczna, immunologia kliniczna w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neonatologii, Klinice Psychiatrii z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Oddziale I<Jinicznym Onkologii Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów, Klinice Endokiynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, Klinice Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej, Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, element menu 2022-02-09 19:58:46 MODYFIKACJA
SPSK-1 poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. rozliczeń element menu 2022-02-09 19:58:00 MODYFIKACJA
SPSK-1 poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. rozliczeń element menu 2022-02-09 19:57:31 UTWORZENIE
SPSK-1 poszukuje kandydata na stanowisko diagnosty laboratoryjnego element menu 2022-02-09 19:55:40 MODYFIKACJA
SPSK-1 poszukuje kandydata na stanowisko diagnosty laboratoryjnego element menu 2022-02-09 19:54:11 UTWORZENIE
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Medycyna ratunkowa, Chirurgia ogólna, Choroby Wewnętrzne, Psychiatrii, Anestezjologii i intensywnej terapii, Ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w Klinice Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu w Klinice Psychiatrii z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym, K.linice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć element menu 2022-01-21 19:12:35 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia, Neurochirurgia i Neurotraumatologia, Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Otolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Perinatologia, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Klinice Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej, Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, Klinice Ortopedii i Traumatologii Onkologii Narządu Ruchu, Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu element menu 2022-01-21 19:09:10 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Medycyna ratunkowa, Chirurgia ogólna, Choroby Wewnętrzne, Psychiatrii, Anestezjologii i intensywnej terapii, Ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w Klinice Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu w Klinice Psychiatrii z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym, K.linice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć element menu 2022-01-21 19:06:19 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: chor. wewn., reumat., diabetologia, chir. ogólna, chir. onkologiczna, chir. naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, neurologia, neurologia dziecięca, neuropatologia, neonatologia, radiologia i diagnostyka obrazowa , endokiynologia, psychiatria, otolaryngologia, onkologia kliniczna, immunologia kliniczna w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neonatologii, Klinice Psychiatrii z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Oddziale I<Jinicznym Onkologii Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów, Klinice Endokiynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, Klinice Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej, Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, element menu 2022-01-21 19:04:12 MODYFIKACJA
SPSK-1 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia, Neurochirurgia i Neurotraumatologia, Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Otolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Perinatologia, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Klinice Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej, Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, Klinice Ortopedii i Traumatologii Onkologii Narządu Ruchu, Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu element menu 2022-01-21 19:03:43 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 1229554